Przetwory

PYZIOŁÓWKA - NALEWKA APTEKARZA
mniej niż 30 minut
DUBIELANKA
mniej niż 30 minut
ŻAKÓWKA
mniej niż 30 minut
ŁODZIANKA
mniej niż 30 minut
PŁOSARKÓWKA
mniej niż 30 minut
nalewka wiśniowa
mniej niż 30 minut
Cytrynówka szybka
mniej niż 30 minut
Nalewka na żubrówce
mniej niż 30 minut
nalewka z rumu
mniej niż 30 minut
Nalewka miętowa
mniej niż 30 minut
Pigwówka
30-60 minut
Kiełbasa z udźca indyczego - szynkowar
mniej niż 30 minut