Cebula


Cebulę stosowano w medycynie ludowej już setki lat temu.

Cebula z fetą


3
mniej niż 30 minut

czerwona cebula smażona w miodzie


30-60 minut