Kuchnie narodowe » Węgierska

Leczo
4
30-60 minut
Kapusta kwaszona po Transylwańsku.
3
więcej niż 60 minut